Project

Read more about this project

 

SADRŽAJ

U današnjem društvu postoje brojne mogućnosti da se iskoristi i razvije potencijal medijskih aplikacija za razvoj ključnih sposobnosti marginaliziranih skupina. Ono što koči razvoj novih obrazovnih intervencija, u mnogim slučajevima je nepripremljenost, čak i nevoljkost nastavnika da se uključe u nova okruženja koja bi popravila njihovu percipiranu ulogu odgajatelja. Danas postoji širok raspon sveprisutnih okruženja za učenje koja su dostupna i prilagođena korisnicima, a nude atraktivne i privlačne mogućnosti učenja za marginalizirane skupine. U ovom napredujućem obrazovnom krajoliku stari institucionalni model više nije jedini način obrazovanja u mjestu. Obrazovni programi za odrasle i zajednice, oslobođeni okova institucionalnog obrazovanja, često su mjesta na kojima se odvijaju prave obrazovne inovacije. Takvi programi značajno se razlikuju od formalnog obrazovanja i prema Izvještaju Eurydice-a za 2014. "puno je vjerojatnije da će odrasli sudjelovati u aktivnostima neformalnog učenja nego u formalnom obrazovanju i osposobljavanju ... vjerojatno da će se odrasla osoba uključiti u neformalno obrazovanje i osposobljavanje gotovo je šest puta veći u odnosu na formalno obrazovanje".

Postoji značajan nedostatak odgovarajuće stručne obuke za potporu nastavnicima CPD-a (kontinuiranog profesionalnog razvoja) i nigdje to nije očiglednije nego u sektoru obrazovanja odraslih što je tradicionalno loša povezanost kada je riječ o ulaganjima u CPD. Između 2011. i 2016. stopa „early school leavers-a“ smanjila se sa 14,9% na 11,2% u Velikoj Britaniji; sa 41,9% na 34,9% u Turskoj; sa 5% na 2,8% u Hrvatskoj; sa 17,8% na 14,1% u Italiji; sa 10,8% na 6,9% u Irskoj; sa 5,6% na 5,2% u Poljskoj i sa 9,8% na 8,7% u Finskoj.

Od uključenih partnerskih zemalja, samo je Češka zabilježila stopu rasta ESL-a u navedenom razdoblju sa 4,9% na 6,7%. Iako je u posljednjih 5 godina došlo do značajnog napretka, ESL ostaje značajan problem u mnogim državama članicama. Istraživanja pokazuju da su izgledi za rano napuštanje škole tijekom života nepogodni. Oni se suočavaju s velikim poteškoćama u pronalaženju posla i sve češće su nezaposleni i ovisni o socijalnim davanjima. Tu je i ciklički element ranog napuštanja školovanja za djecu roditelja s niskom razinom obrazovanja kod kojih je veća vjerojatnost da će rano napustiti školu bez odgovarajućih kvalifikacija. U današnjem gospodarstvu zanimanja srednje i visoke razine kvalifikacija sve više čine veliku većinu u nastajanju radnih mjesta. Nužno je osigurati odgovarajuće potpore onima koji nemaju kvalifikacije ili imaju nisku razinu obrazovanja kako bi im se omogućilo premošćivanje nedostatka vještina i ispunjenje njihovih potencijala.

 

CILJEVI

1) Osmisliti i implementirati „in-service“ program edukacije za mlade odrasle osobe i edukatore odraslih koji im pomaže da koriste digitalne medije i platforme digitalnih medija kao robusna, primjerena i vrlo atraktivna okruženja za učenje. Ova „in-service“ edukacija uključivati će ab initio instrukcije u video i audio produkciji i post-produkciji korišteći „open source“ softver.

2) Osmisliti i razviti sveobuhvatni paket digitalnih medija ugrađenih u učenje za korištenje s marginaliziranim mladim odraslim osobama u formalnom i neformalnom okruženju. To će uključivati: - ab initio učenje u video i audio produkciji za razvoj njihovih digitalnih kompetencija - niz resursa temeljenih na kombiniranom učenju za izgradnju društvenih i građanskih kompetencija; kulturnu svijest i izražavanje - niz sredstava za učenje temeljenih na istraživanju koja su ključna za proizvodnju medija; poput istraživanja, planiranja i financijske pismenosti te vještina kritičnog razmišljanja.

3) Omogućiti niz virtualnih okruženja za učenje i suradnju koja okupljaju edukatore za odrasle i mlade marginalizirane odrasle osobe u 8 zemalja kako bi podržali razmjenu najboljih praksi, potaknuli zajedničke pothvate i podigli svijest o kulturnoj raznolikosti.

 

CILJNE SKUPINE

Projekt DIME nije prvenstveno o digitalnim medija: to je projekt razvoja specifičnih ključnih kompetencija; o odgovornosti, toleranciji, poštovanju i uključivanju. To je projekt koji mladima daje glas, a uz to će i poticati stavove, podizati svijest i razumijevanje. Projekt će se fokusirati na osobni razvoj i uključivanje mladih marginaliziranih odraslih osoba kojima formalno obrazovanje nije uspjelo. Izrada digitalnih medija je sredstvo, a ne poruka. Ključne ciljne skupine su edukatori za odrasle za koje će se razviti program obuke i mladi marginalizirani odrasli s kojima će se raditi kako bi razvili ključne kompetencije. Razvijanje DIME-a u transnacionalnom okruženju pruža partnerima mogućnost da istraže potencijal okruženja digitalnih medija za potrebe pružanja učenja i usmjeravanja te da nauče iz iskustava drugih koji na stol donose specifične medijske vještine.