Partneři projektu

The Rural Hub

Vesnické centrum bylo založeno jako sdružení skupinou odborníků v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje venkova jako reakce na dopad hospodářské krize na malé venkovské vesnice a města v Irsku. Od svého založení v roce 2012 poskytuje The Rural Hub širokou škálu vzdělávacích programů a programů rozvoje kapacit místním obyvatelům a komunitním skupinám. Specializujeme se na oblast komunitního rozvoje a vyvinuli jsme řadu místních iniciativ na podporu sociálního začlenění znevýhodněné venkovské mládeže, komunit migrantů a izolovaných starších obyvatel. Pracujeme s těmito skupinami, používáme kreativní přístupy a testování zdrojů digitálních médií, abychom podpořili větší sociální soudržnost mezi místními komunitami v County Cavan. Máme rozvinutou síť celostátních zúčastněných stran, které tematicky podporují naši práci.

Contact information

Webová stránka
https://theruralhub.ie/