Zdroje pro klíčové kompetence založené na integrované a badatelsky orientované výuce

Zdroje pro klíčové kompetence založené na integrované a badatelsky orientované výuce

Please login to open the courses

Login Sign up

1 - Úvod do Příručky pro učitele

2 - Aktivita: Vytvoření filmového štábu – práce v týmu

3 - Aktivita: Představení digitálního mediální zařízení

4 - Aktivita: Praktický projekt pro provádění průzkumu vox-pop

5 - Aktivita: Praktický projekt k vedení jednoduchého interview

6 - Aktivita: Praktický projekt pro produkci dokumentu