Projekt DIME

 

KONTEXT

V dnešní době společnosti jsme přímo obklopeni mediálním prostředím a mediální aplikace a mediální tvorba jsou skvělou příležitostí pro rozvoj klíčových kompetencí marginalizovaných skupin mladých lidí. Svět sociálních sítí, tvorby mediálního obsahu, využití mobilních aplikací jsou mladým lidem velmi blízké. To vždy neplatí o pedagozích, kteří se v této sféře již tak dobře neorientují. Proto je tu projekt DIME. Tento projekt přichází s originální a inovativní myšlenkou. Přichází s výukou, která bude bavit opravdu každého žáka. Dokonce i takové, kteří nedávají pozor a místo učení jen koukají do mobilu. Místo "vyučování začíná, schovejte mobily" je tady nový styl "Vyučování začíná, připravte si mobily!" V rámci projektu připraví mladí lidé sérii krátkých filmů, se kterými se zúčastní filmových festivalů. Proces tvorby filmů pro ně bude fantastickou příležitostí naučit se spoustu nových věcí, jako např. filmování s mobilem, digitální produkci na mobilu, týmovou práci, organizační dovednosti apod.

CÍLE

1) Navrhnout a implementovat na míru připravený program dalšího vzdělávání pro pedagogy (trenéry a učitele) na téma digitální produkce. Součástí tohoto programu dalšího vzdělávání bude výuka v oblasti výroby videa, zvuku a postprodukce pomocí zdarma dospupných aplikací a softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

2) Navrhnout a připravit komplexní sadu výukových zdrojů, které jsou určeny ke vzdělávání marginalizovaných mladých dospělých ve formálním i neformálním vzdělávání. 

3) Poskytnout virtuálního prostředí pro učení a spolupráci, která spojí pedagogy a mladé marginalizované dospělé osoby v 8 zemích, aby praktikovali výměnu osvědčených postupů, podpořili společné úsilí a zvyšovali povědomí o kulturní rozmanitosti.

CÍLOVÉ SKUPINY

Hlavními cílovými skupinami jsou pedagogové (lektoři a učitelé) a znevýhodnění mladí lidé.