DOBRODOŠLI

DIME će surađivati s edukatorima odraslih koji su na „prvoj liniji“ druge prilike obrazovanja i podržati će njihova nastojanja pružajući ključnu obuku kako bi izgradili svoje vještine kao nastavnici. DIME će također pružiti niz inovativnih resursa kombiniranog učenja i učenja temeljenog na istraživanjima koji se mogu koristiti u radu s marginaliziranim mladim odraslim osobama.