Partneři projektu

COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO ONLUS A MUTUALITÀ PREVALENTE

COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO ONLUS se zabývá sociální a kulturní integrací znevýhodněných skupin prostřednictvím různých vzdělávacích programů a aktivních politik vedených společně s obcemi nové provincie BAT a vládou nové provincie Barletta-Andria-Trani. Podporuje mezikulturní dialog, který nabízí nové příležitosti k učení, s cílem poskytnout nový model osobní propagace a rozvoje, který může nejslabším kategoriím lidí na trhu práce / společnosti nabídnout možnost pozitivního a důstojného opětovného vstupu na trh práce. sociální a ekonomický rámec. Prometeo Onlus organizuje činnosti podporující kompetence pro trh práce pro mladé lidi, dospělé a zaměstnance. Pobočky v Trani a Terlizzi jsou vybaveny moderními multimediálními technologiemi a logistickými službami s cílem vytvořit stimulující a optimální umístění. Možnost využití audiovizuálních systémů a přístup k širokopásmovému připojení kdykoli umožňuje studentům nepřetržitou mezioborovou výměnu, aby byli připraveni na budoucí budoucnost, přičemž si budou vědomi historie, tradice, reality kultury naší země, v níž PROMETEO ONLUS je založen.

Contact information

Webová stránka
http://www.prometeonlus.it