Partneři projektu

Ballybeen Women's Centre Ltd

Ballybeen Women's Center (BWC) je nevládní organizace s dobročinným statusem. Naším hlavním cílem je řešit nerovnosti, podporovat sociální začleňování a umožnit těm, kteří se nejvíce ocitli na okraji společnosti, začlenit se do společnosti hlavního proudu a stát se aktivními občany na osobním, sociálním, ekonomickém a politickém základě. Prostřednictvím průběžného posuzování potřeb vyvíjí a dodává BWC programy a služby přizpůsobené potřebám cílových skupin, tj. Žen, dětí a mladých lidí.

Od roku 2003 se BWC podílí na mnoha partnerstvích a spolupráci na místní, národní, evropské a mezinárodní úrovni a má vysokou úroveň odborných znalostí v oblasti řízení takových projektů.

Contact information

Webová stránka
www.ballybeenwomenscentre.org

E-mailová adresa
info@ballybeenwomenscentre.org