Program dalšího vzdělávání

Please login to open the courses

Login Sign up

Úvod do školícího programu dalšího vzdělávání DIME a k Příručce

Modul 1 – Teorie produkce digitálních médií

Modul 2 – Tvorba digitálních médií

Modul 3 – Postprodukce

Modul 4 – Digitálně mediální dovednosti ve vyučování